Paarden spelen al heel lang een belangrijke rol in het leven van Marjanka, zowel hobbymatig als zakelijk. 

Doordat haar eigen paard voortdurend zijn hoefijzers kwijt raakte en geen ijzers meer onder geplaatst konden worden door schade aan de hoef, kwam ze via omzwervingen in contact met een andere methodiek van hoeven bekappen. Het gebruik van hoefijzers bleek vaak niet nodig (zoniet overbodig), zelfs niet als je regelmatig op een verharde ondergrond rijdt. De hoef past zich aan op de manier waarop het paard gehuisvest, gebruikt en gevoerd wordt. Maar hoeven hebben wel onderhoud nodig en het goed bekappen van de hoeven is van groot belang voor de gezondheid van het paard. Een kennis van Marjanka introduceerde haar in het vak en gedurende haar opleiding heeft Marjanka daar onder andere ook stage gelopen. De kennis emigreerde naar Spanje en Marjanka is enige tijd later voor zichzelf begonnen. Ze heeft daar geen moment spijt van gehad. Inmiddels is ze CHCP (Certified Hoof Care Practioner) en Fieldinstructor namens Liberated Horsemanship (USA & UK).

Het natuurlijk bekappen van hoeven is in toenemende mate populair in de paardenwereld, zoals ook paardeneigenaren zich meer bewust worden van gezond voer voor hun dieren en dierenwelzijn steeds meer aandacht krijgt. Een goede bekapper kijkt betrekt de eigenaar bij wat de hoef laat zien als resultaat van beweging, huisvesting en voeding, maar kan ook kwalen aan het bewegingsapparaat ervaren en dit aangeven bij de eigenaar. Zij betrekt dus altijd haar klanten bij de behandeling van het paard. En aan klanten heeft Marjanka geen gebrek, ze bezoekt zo’n 35 tot 40 klanten per week op locatie binnen een actieradius van ongeveer 45 kilometer. Zoals ze zelf ook zegt: “Je werk goed doen, betere reclame is er niet.”

Rebel Hoefonderhoud
Marjanka Lever
Venneweg 16, 9541 XN Vlagtwedde
06 1894 5079
info@natuurlijke-hoeven.nl